Voices Of The Cosmos – Interstellar Space – LP limited!

Album winylowy „Interstellar Space” zawiera premierowy materiał muzyczny projektu VOICES OF THE COSMOS. „Interstellar Space” jest zwieńczeniem dekady eksperymentów dźwiękowych i działań łączących muzykę z astronomią, które zaowocowały szeregiem koncertów audiowizualnych, wykładów i warsztatów oraz wydawnictwami CD i EP-ką winylową: „I” (2011), „II” (2013), „III” (2019) oraz „Solar Sequences” (2020). Premiera albumu: 8 stycznia 2021 – nakładem Eter Records i Gusstaff Records. 
więcej: TUTAJ

Vinyl album „Interstellar Space” contains premiere music material of the project VOICES OF THE COSMOS. „Interstellar Space” is the culmination of a decade of sound experiments and activities combining music with astronomy, which resulted in a number of audiovisual concerts, lectures and workshops as well as CD and vinyl EP releases: „I” (2011), „II” (2013), „III” (2019) and „Solar Sequences” (2020). Premiere of the album: 8 January 2021 – by Eter Records and Gusstaff Records. 
more: HERE